Pantterien Sääntömääräinen vuosikokous 16.6.2016 torstaina klo 18.00

1.6.2016

Vuosikokous pidetään Laajasalon Palloihallilla, Sarvastonkaari 23 kerhotilassa 2.kerros

Kokouksen Esityslista

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Matti Saraheimo

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

6. Käsitellään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelma ja talousarvio alkanutta toimintavuotta varten

9. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat

10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

13. Kokouksen päättäminen

Äänivaltaisia ovat seuran hallituksen hyväksymät täysi-ikäiset jäsenet, joiden jäsenmaksu kaudelle 2016-17 on maksettu.