Pantterit ry:n sääntömääräinen Vuosikokous 8.6.2015

24.5.2015

Pantterit ry:n jäsenten Vuosikokous Herttoniemenrannan liikuntahallissa maananantaina 8.6.2015 klo 18.00

Kokouksen Esityslista

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Matti Saraheimo

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

6. Käsitellään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelma ja talousarvio alkanutta toimintavuotta varten

9. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat

10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

13. Kokouksen päättäminen