Sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 17.6.2014

2.6.2014

Pantterit Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Laajasalon Palloiluhallilla Kerhotilassa 17.6. klo 18.00 alkaen, Tervetuloa!

Kokouksen Esityslista

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Matti Saraheimo

2. Kokouksen laillisuus

- Toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus

6. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkanutta toimintavuotta varten

8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat

9.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan neljä jäsentä erovuorossa olevien tilalle

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

12. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

13. Kokouksen päättäminen